Line Halvorsen (1976) er kunstner og kurator og jobber i et allsidig spekter med tekst, video og bilder. Halvorsen har bakgrunn fra institusjoner som Kunstnernes Hus, Office for Contemporary Art (OCA) og Bergen Kunsthall. Hun har vært juryleder for Den Nasjonale Jury og Fotogalleriets jury, samt vært styremedlem i Unge Kunstnernes Samfund. I tillegg til egen praksis underviser Halvorsen ved Kunsthøgskolen i Oslo.